Aktualności

ZALECENIA DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH DOPUSZCZAJĄCYCH DO UPRAWIANIA SPORTU,W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE DLA RODZICÓW, TRENERÓW, WŁADZ KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO WYDAWANIA ORZECZEŃ

Na podstawie art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Mając jednak na uwadze, że sport uprawiają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież z różnymi schorzeniami (m.in. z cukrzycą, wadami serca i chorobami kardiologicznymi, po leczeniu onkologicznym, z wadami wzroku, astmą oskrzelową, padaczką, zaburzeniami neurologicznymi, wadami narządu ruchu, endokrynologicznymi i wielu innymi), w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, wynikających z podjęcia aktywności sportowej po okresie wymuszonej przerwy, mającej związek z pandemią, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej zaleca, aby sportowcy w miarę możliwości wykonali badania okresowe w najkrótszym możliwym czasie, przed upływem wskazanego terminu.

Treningi klubowe
icon
Informacje o treningach klubowych, godziny, lokalizacje
Przejdź dalej
Zapisy do klubu
icon
Informacje i wytyczne dotyczące zapisów do klubu UKS Na Fali Bytom
Przejdź dalej
Dokumenty do pobrania
icon
Lista aktualnych dokumentów niezbędnych do zapisów oraz uczęszczania na zajęcia
Przejdź dalej

Kontakt: trener Paweł Markiefka
609 582 226 / [javascript protected email address]

Zajęcia dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu „Klub 2018”