Historia

Uczniowski Klub Sportowy UKS 54 „Delfinek” powstał w grudniu 1995 roku. (Decyzja U. W. Wydział Sportu i Turystyki nr Sp. II 333/95; wpis pod nr 1061)

Brak klubu zajmującego się pływaniem zmotywował nas do założenia UKS. Z założenia „Delfinek” jest klubem, którego zadaniem jest stworzenie bazy do uprawiania pływania w Bytomiu. Celem Klubu jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży.

Wraz z założeniem Klubu pływackiego rozpoczęliśmy starania o zgodę na utworzenie klas sportowych w SP 54, które są tworzone do tej pory. W roku 1996 powstała pierwsza w Bytomiu klasa sportowa o profilu pływackim. Od tej pory staramy się współpracować z Bytomskimi (i nie tylko) szkołami, funkcjonując jako niezależny Klub Sportowy.

Trenujemy, szkolimy zawodników, reprezentujemy miasto Bytom uczestnicząc czynnie jako Klub Pływacki w zawodach na poziomie miasta, województwa oraz kraju. Tworzymy Mistrzów Pływackich.
Nasze motto: Chlor. Śniadanie mistrzów!

Obecnie prowadzimy treningi na basenie przy ulicy Chorzowskiej. Kadrę trenerska stanowią trenerzy i instruktorzy Polskiego Związku Pływackiego: Paweł Markiefka, Grzegorz Buko, Anna Kurylas, Krzysztof Konieczny i Jakub Janicki.