Składka członkowska

Opłata członkowska wynosi:

Decyzja rodziców (09-09-2016) sekcji pływackiej od października 2016r składka członkowska zostaje zwiększona:

  • 55 zł dla zawodników uczęszczających na treningi raz w tygodniu
  • 110 zł dla zawodników uczęszczających na więcej niż jeden trening
  • dopłata za drugie dziecko wynosi 50% składki członkowskiej

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe 
19 1050 1230 1000 0023 2233 2228

do 10-tego dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu proszę wpisać: miesiąc, rok, imię i nazwisko dziecka.

Opłata wpisowa

  • Obowiązkowa opłata wpisowa dla nowych zawodników wynosi 100zł. Jest to wpłata jednorazowa bezzwrotna.
  • O jej dokonanie prosimy w pierwszym miesiącu uczęszczania przez dziecko na zajęcia.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe
19 1050 1230  1000 0023 2233 2228,

w tytule przelewu proszę wpisać: opłata wpisowa, imię i nazwisko dziecka.

 

Opłata członkowska i wpisowa dla zawodników trenujących wyłącznie na zajęciach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 54 i Gimnazjum nr 1 w Bytomiu.

(Składka ta  jest przeznaczona na opłaty administracje – licencja PZP, opłaty startowe  na Lidze Klubów Śląskich)

  • opłata członkowska 55 zł dla zawodników SP 54, Gimnazjum nr 1, oraz SPMS uczęszczających wyłącznie na treningi w ramach zajęć lekcyjnych.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe
19 1050 1230  1000 0023 2233 2228,

w tytule przelewu proszę wpisać: opłata wpisowa, imię i nazwisko dziecka.

Informacje dodatkowe:

Paweł Markiefka
tel: 609 582 226
mail: zawodyplywackie@o2.pl